Miten voimme edistää yrittämistä, ja miksi se on tärkeää?

Yritykset työllistävät Suomessa noin puolitoista miljoonaa henkilöä eli lähes 44 prosenttia Suomen työikäisestä väestöstä. Suomen noin 300 000 yrityksestä yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä, joita kutsutaan mikroyrityksiksi. Näillä mikroyrityksillä on erittäin tärkeä asema maamme taloudessa sekä hyvinvoinnissa, ja siksi on olennaista, että maassamme on hyvät edellytykset yrittämiselle. Tässä tekstissä esittelen keinoja, joilla voimme tukea yrittäjiä ja yrityksiä Suomessa.

Talouden kestävyyden takaaminen vaatii kasvua

Suomessa on yksi maailman vanhimmista väestöistä. Kun lapsia syntyy vähemmän ja samalla elinikämme pitenee, väestörakenteemme muuttuu ja ikääntyneiden suhteellinen määrä kasvaa. Tämä johtaa siihen, että samanaikaisesti valtiomme verotulot pienenevät ja eläkkeiden sekä hyvinvointivaltion palveluiden kulut kasvavat.

Turvataksemme talouden kestävyyden tarvitsemme talouskasvua. Nykytietomme valossa emme voi puhua talouskasvusta ilman, että huomioimme samalla sen vaikutukset maapalloomme, jossa elämme. Voidaksemme taata elämän tällä planeetalla jatkossakin meidän on saatava talouskasvumme mahtumaan sen sallimiin rajoihin.

Onko ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vielä mahdollista?

Tuottavuuden kasvu ja yrittäminen ovat avainasemassa

Talouskasvu edellyttää tuottavuuden kasvua. Tämän voimme mahdollistaa osaamisen ja innovaatioiden lisäämisellä, eli edistämällä tutkimus- ja kehitystyötä siten, että Suomessa on huippuosaamista ja kyky kehittää vihreää siirtymää tukevia ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusia tulovirtoja ja kansainvälistä menestystä. Vihreiden tavoitteena on nostaa julkinen ja yksityinen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitus yhteensä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Meidän on entistä tarkemmin kyettävä kohdistamaan yritys- ja verotuet sellaiseen yritystoimintaan, jonka vaikutukset maapallollemme ovat neutraalit tai vielä parempaa – jolla on positiivinen vaikutus maapallomme tilaan. Tietysti on myös hyväksyttävä ne tosiasiat, että meidän on pakko kuluttaa luonnonvaroja pysyäksemme hengissä ja että on aloja, jotka ovat meille välttämättömiä, vaikka niiden ympäristövaikutuksia ei pystytä täysin nollaamaan. Siksi on tärkeää huomioida myös näiden alojen ohjaaminen oikeaan suuntaan kannustamalla ­– ei rankaisemalla.

Helpotetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja kannustetaan pienyrittäjiä

Voimme vauhdittaa yritysmaailman kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä myös helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Pienille yrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso askel, eikä sitä helpota se, että palkkaamisen taloudellinen riski on kohtuuttoman suuri. Työnantajamaksut muodostavat ison osan työntekijän palkkaamisen kuluista. Huojentamalla ensimmäisen työntekijän työnantajamaksuja ensimmäisenä työskentelyvuonna voimme kannustaa yrittäjiä tarjoamaan työtä myös muille. Pienyrityksiä voidaan motivoida myös tekemällä pienistä osinkotuloista verovapaita. Tämän mahdollistaisi suurten osinkotulojen verotuksen maltillinen kiristäminen.

Elämme työn murrosta, jonka seurauksena ansaintamallit ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan. Siinä missä ennen vaihtoehtoja nähtiin olevan kaksi – yrittäjä tai palkkatyöntekijä – on varsinkin nuorilla sukupolvilla halu tehdä työelämästä omannäköistä ja vaikuttaa omaan työntekoon niin paljon kuin mahdollista. Meidän onkin tärkeää raivata esteitä kevyt-, mikro- ja pienyrittäjyyden tieltä, ja näin mahdollistaa itsensä työllistäminen sekä useista lähteistä koostuva tulonhankinta. On kaikkien edun mukaista, että Suomessa voi matalalla kynnyksellä ryhtyä yrittäjäksi myös esimerkiksi palkkatyön ohessa. Useiden eri tulonlähteiden yhdistämiseen pitäisi rohkaista – ei tehdä siitä haastavaa tai peräti mahdotonta. Myös siirtymän palkkatyöstä yrittäjäksi tai päinvastoin tulisi olla nykyistä ketterämpi. 

 

Kohdistetaan tuet järkevämmin ja nopeutetaan lupaprosesseja

Suomessa kohdistetaan yhä tukia ja verohelpotuksia myös liiketoiminnalle, joka on ympäristölle haitallista. Meidän tulisi luopua tällaisista haitallisista tuista ja kohdistaa niihin käytetty raha elinkeinoelämää aidosti uudistaviin sekä vihreää siirtymää tukeviin innovaatioihin. Voimme myös kehittää Suomen vetovoimaa ja houkutella ulkomaisia investointeja esimerkiksi kehittämällä Business Finlandin arvokasta työtä sekä nopeuttamalla yritysten rekisteröintiä Suomeen. Ylipäätään byrokratia ei saisi olla este kasvulle, ja esimerkiksi vihreiden innovaatioiden viranomaiskäsittelyitä on syytä nopeuttaa. Esimerkiksi tuulipuistojen lupaprosessi saattaa nykyisellään kestää jopa vuosia, joten on sekä ilmaston että talouden kannalta järkevää saada tällaiset prosessit etenemään paljon nykyistä ripeämmin.  

 

Näillä keinoin voimme edistää yrittämistä:

1. Nostetaan julkinen ja yksityinen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitus yhteensä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

2. Helpotetaan uusien työpaikkojen syntymistä huojentamalla ensimmäisen työntekijän työnantajamaksuja ensimmäisenä työskentelyvuonna.

3. Tehdään pienistä osinkotuotoista verovapaita.

4. Helpotetaan itsensä työllistämistä sekä useista lähteistä koostuvaa tulonhankintaa. 

5. Parannetaan tukien osumatarkkuutta.

6. Nopeutetaan vihreää siirtymää edistävien yritysten ja innovaatioiden lupaprosesseja.

Miten voimme edistää yrittämistä, ja miksi se on tärkeää?

Yritykset työllistävät Suomessa noin puolitoista miljoonaa henkilöä eli lähes 44 prosenttia Suomen työikäisestä väestöstä. Suomen noin 300 000 yrityksestä yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä, joita kutsutaan mikroyrityksiksi. Näillä mikroyrityksillä on erittäin tärkeä asema maamme taloudessa sekä hyvinvoinnissa, ja siksi on olennaista, että maassamme on hyvät edellytykset yrittämiselle. Tässä tekstissä esittelen keinoja, joilla voimme tukea yrittäjiä ja yrityksiä Suomessa. 

Talouden kestävyyden takaaminen vaatii kasvua

Suomessa on yksi maailman vanhimmista väestöistä. Kun lapsia syntyy vähemmän ja samalla elinikämme pitenee, väestörakenteemme muuttuu ja ikääntyneiden suhteellinen määrä kasvaa. Tämä johtaa siihen, että samanaikaisesti valtiomme verotulot pienenevät ja eläkkeiden sekä hyvinvointivaltion palveluiden kulut kasvavat.

Turvataksemme talouden kestävyyden tarvitsemme talouskasvua. Nykytietomme valossa emme voi puhua talouskasvusta ilman, että huomioimme samalla sen vaikutukset maapalloomme, jossa elämme. Voidaksemme taata elämän tällä planeetalla jatkossakin meidän on saatava talouskasvumme mahtumaan sen sallimiin rajoihin.  

Onko ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vielä mahdollista?

Tuottavuuden kasvu ja yrittäminen ovat avainasemassa

Talouskasvu edellyttää tuottavuuden kasvua. Tämän voimme mahdollistaa osaamisen ja innovaatioiden lisäämisellä, eli edistämällä tutkimus- ja kehitystyötä siten, että Suomessa on huippuosaamista ja kyky kehittää vihreää siirtymää tukevia ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusia tulovirtoja ja kansainvälistä menestystä. Vihreiden tavoitteena on nostaa julkinen ja yksityinen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitus yhteensä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. 

Meidän on entistä tarkemmin kyettävä kohdistamaan yritys- ja verotuet sellaiseen yritystoimintaan, jonka vaikutukset maapallollemme ovat neutraalit tai vielä parempaa – jolla on positiivinen vaikutus maapallomme tilaan. Tietysti on myös hyväksyttävä ne tosiasiat, että meidän on pakko kuluttaa luonnonvaroja pysyäksemme hengissä ja että on aloja, jotka ovat meille välttämättömiä, vaikka niiden ympäristövaikutuksia ei pystytä täysin nollaamaan. Siksi on tärkeää huomioida myös näiden alojen ohjaaminen oikeaan suuntaan kannustamalla ­– ei rankaisemalla.      

Helpotetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja kannustetaan pienyrittäjiä

Voimme vauhdittaa yritysmaailman kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä myös helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Pienille yrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso askel, eikä sitä helpota se, että palkkaamisen taloudellinen riski on kohtuuttoman suuri. Työnantajamaksut muodostavat ison osan työntekijän palkkaamisen kuluista. Huojentamalla ensimmäisen työntekijän työnantajamaksuja ensimmäisenä työskentelyvuonna voimme kannustaa yrittäjiä tarjoamaan työtä myös muille. Pienyrityksiä voidaan motivoida myös tekemällä pienistä osinkotuloista verovapaita. Tämän mahdollistaisi suurten osinkotulojen verotuksen maltillinen kiristäminen.

Elämme työn murrosta, jonka seurauksena ansaintamallit ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan. Siinä missä ennen vaihtoehtoja nähtiin olevan kaksi – yrittäjä tai palkkatyöntekijä – on varsinkin nuorilla sukupolvilla halu tehdä työelämästä omannäköistä ja vaikuttaa omaan työntekoon niin paljon kuin mahdollista. Meidän onkin tärkeää raivata esteitä kevyt-, mikro- ja pienyrittäjyyden tieltä, ja näin mahdollistaa itsensä työllistäminen sekä useista lähteistä koostuva tulonhankinta. On kaikkien edun mukaista, että Suomessa voi matalalla kynnyksellä ryhtyä yrittäjäksi myös esimerkiksi palkkatyön ohessa. Useiden eri tulonlähteiden yhdistämiseen pitäisi rohkaista – ei tehdä siitä haastavaa tai peräti mahdotonta. Myös siirtymän palkkatyöstä yrittäjäksi tai päinvastoin tulisi olla nykyistä ketterämpi. 

Kohdistetaan tuet järkevämmin ja nopeutetaan lupaprosesseja

Suomessa kohdistetaan yhä tukia ja verohelpotuksia myös liiketoiminnalle, joka on ympäristölle haitallista. Meidän tulisi luopua tällaisista haitallisista tuista ja kohdistaa niihin käytetty raha elinkeinoelämää aidosti uudistaviin sekä vihreää siirtymää tukeviin innovaatioihin. Voimme myös kehittää Suomen vetovoimaa ja houkutella ulkomaisia investointeja esimerkiksi kehittämällä Business Finlandin arvokasta työtä sekä nopeuttamalla yritysten rekisteröintiä Suomeen. Ylipäätään byrokratia ei saisi olla este kasvulle, ja esimerkiksi vihreiden innovaatioiden viranomaiskäsittelyitä on syytä nopeuttaa. Esimerkiksi tuulipuistojen lupaprosessi saattaa nykyisellään kestää jopa vuosia, joten on sekä ilmaston että talouden kannalta järkevää saada tällaiset prosessit etenemään paljon nykyistä ripeämmin.   

Näillä keinoin voimme edistää yrittämistä:

1. Nostetaan julkinen ja yksityinen tutkimus-, kehitys ja innovaatiorahoitus yhteensä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

2. Helpotetaan uusien työpaikkojen syntymistä huojentamalla ensimmäisen työntekijän työnantajamaksuja ensimmäisenä työskentelyvuonna.

3. Tehdään pienistä osinkotuotoista verovapaita.

4. Helpotetaan itsensä työllistämistä sekä useista lähteistä koostuvaa tulonhankintaa.

5. Parannetaan tukien osumatarkkuutta.

6. Nopeutetaan vihreää siirtymää edistävien yritysten ja innovaatioiden lupaprosesseja.