Rene Ahonen
Rene Ahonen

Kestävä talous ja yrittämisen kehitys

Talouden järkevä kasvu ja kestävä päätöksenteko eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Haluan edistää innovaatioita, kannustaa yrittäjiä sekä panostaa energiaomavaraisuuteen.

Vihreästä talouspolitiikasta

Vihreästä talouspolitiikasta

Tulevissa(kin) vaaleissa yksi iso teema on talous. Valtiontalouden tasapainottaminen tarkoittaa sitä, että veronkorotusten tai menoleikkausten avulla poistetaan valtion budjetissa oleva alijäämä. Tällaisessa tilanteessa valtion omat tulot riittävät kattamaan sen...

read more

Hyvinvoivat ihmiset

Hyvinvoiva Suomi syntyy hyvinvoivista lapsista, nuorista ja vanhemmista. Haluan painottaa ennaltaehkäisevien toimien merkitystä ja toteuttaa terapiatakuun.

Elinvoimainen luonto ja ilmasto

Olemme riippuvaisia luonnosta, ja terve maapallo on kaiken muun perusta. Haluan varmistaa, että ympäristövastuu on olennainen osa poliittista päätöksentekoa.

Maailman parhaat mahdollisuudet opiskella

Haluan varmistaa, että Suomessa on maailman parhaat mahdollisuudet opiskella ja päivittää omaa osaamista. Meidän on tuettava opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista, sillä opiskelijat rakentavat maamme tulevaisuutta.